Čarodějnice 2019

Koncem dubna do stacionáře přiletěla trojice čarodějek. 🙂  Společně jsme strávili příjemné dopoledne – zpěv s kytarou, opékání špekáčků apod.