Internetová aukce !!

Naši autoři přináší svá originální umělecká díla do dražby. Pořiďte si nejen zajímavou dekoraci, ale i radost, že právě díky Vám budou moci naši klienti šlápnout do pedálů.

Vstup do aukčního portálu www.heroclan.cz/aukce

V aukci s názvem Šlápnem spolu do pedálů dražíme obrazy a keramiku našich autorů. Každý z nich je výjimečnou osobností, všechny ale spojuje jejich láska k výtvarné tvorbě, která je pro ně způsobem vyjádření, terapií, relaxací i zábavou. Tvoří se zaujetím, nadšením a svým osobitým, nezaměnitelným stylem, kdy si sami vybírají náměty, techniky, barvy i materiály.
Cílem aukce je vybrat prostředky na nákup motomedu (speciálního inteligentního rotopedu pro osoby s handicapem), který ve stacionáři posune rehabilitaci a péči o klienty s kombinovaným tělesným postižením na kvalitativně vyšší úroveň.
Aukční portál bude otevřen do neděle 10. 12. 2017 do 17 hodin, kdy skončí možnost přihazování a budeme znát vítěze dražby.
Slavnostní předání proběhne ve středu 13. 12. 2017 od 17 hodin v Jihlavě v kavárně stacionáře na adrese Královský vršek 9.
Do virtuální aukční síně Vás zvou Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace, HERO CLAN a Rotary klub Jihlava.

plakat1AJL 1.12.2017 (2)