Taneční skupina Úlet

V roce 1996 nacvičily vychovatelky Hana Holcová a Hana Jelínková s klienty denního pobytu první taneční vystoupení s názvem „Z pohádky do pohádky“ na hudbu z desky Šípková Růženka od skupiny Rebels. Úspěšně jej předvedli při vystoupeních na veřejnosti a také na plese. Základ našich budoucích oficiálně ustavených tanečních skupin byl položen.

Taneční vystoupení klientů měla u diváků úspěch. Klienty samotné tancování bavilo a měli zájem nacvičovat a vystupovat, protože jejich snahu a zlepšující se umění diváci, jejich rodinní příslušníci i zaměstnanci oceňovali. Téměř každý rok vznikla pod vedením pracovníků denního stacionáře Hany Holcové a Karla Matuly nová choreografie, v níž účinkovali klienti denního stacionáře:

  • Country tance
  • Las Ketchup – Aserejé
  • Vystoupení na písničky z muzikálu Pomáda
  • Vystoupení s deštníky na písničky z muzikálu Rebelové
  • Ať žijí duchové
  • Louis Armstrong: What a Wonderful World
  • Macaréna a Coco jumbo
  • Dělání, dělání z pohádky Princové jsou na draka – s velkými molitanovými kostkami
  • Večerní reminiscence od Vladimíra Mišíka – s padákovou plachtou
  • Scatman John – country

Tanečníci se zlepšovali, choreografie zdokonalovaly, postupně také přibývala vystoupení na veřejnosti a zvyšoval se kladný ohlas snažení všech zúčastněných.

Složení taneční skupiny i její vedení se ustálilo, tanečníci pravidelně trénovali a často byli zváni na vystoupení při různých příležitostech. Dozrál čas k „profesionalizaci“. Rozhodli jsme se taneční skupinu pojmenovat, aby byla jasně definovaná a nezaměnitelná. Tanečníci sami si vybrali název ÚLET. Od dubna 2009 skupina vystupuje pod tímto jménem. ÚLET znamená, že se nebereme zase tak úplně vážně, jedním z cílů je bavit se při tanci a bavit diváky. Vedle toho ovšem naši tanečníci mnohdy doslova dokážou uletět představám a očekáváním diváků a lehce překonat nízko položenou laťku toho, co se od nich čeká. Svým nasazením a bezprostředním emocionálním projevem bourají bariéry a přenášejí obecenstvo takřka do „jiné dimenze“.

Členové taneční skupiny ÚLET DTS Jihlava – uživatelé denního stacionáře.

 

Vedoucí taneční skupiny ÚLET a spolupracovníci (zaměstnanci DTS Jihlava):

Vedoucí: Hana Holcová, Karel Matula

Spolupráce na choreografii a nácviku: Magda Burianová

Kostýmy: vlastnoručně a společně – hlavní kostymérky jsou Marie Marečková a Alena Cahová

Kulisy: Eva Rosová

Tréninky: od září do února intenzivně, před vystoupením 2 – 3 x týdně

Několik ukázek choreografií:

Pocta Andělům – rok 2017