PŘIPRAVUJEME CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

PŘIPRAVUJEME NOVOU SLUŽBU CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

VOLNÁ MÍSTA V NOVĚ ZŘÍZENÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ OD 1. 1. 2019

NABÍZÍME VOLNÁ MÍSTA KLIENTŮM.

Jedním z projektů připravovaných v současnosti pracovníky odboru rozvoje města Magistrátu města Jihlavy je také projekt chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením v Jihlavě. Je zařazen mezi rozvojové projekty města Jihlavy v rámci Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ) a má být spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Na projektu s pracovníky odboru rozvoje města spolupracuje Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace.

OD KDY BY NOVÁ SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MĚLA ZAČÍT FUNGOVAT:           od 1. 1. 2019

CELKOVÝ POČET MÍST V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ: 8

KDE BUDE SLUŽBA POSKYTOVÁNA: 

v zrekonstruovaných bytech v Jihlavě, které zůstanou ve vlastnictví města

na adrese Matky Boží 36  – 4 místa (v přízemí, bezbariérové)

na adrese Benešova 16 – 4 místa (v poschodí)

klienti budou mít v každém bytě k dispozici společný obývací pokoj s kuchyňským koutem, dvě dvoulůžkové ložnice, koupelnu, WC, předsíň

základní vybavení bytu podle materiálně technického standardu pro chráněné bydlení

JAK BUDE SLUŽBA POSKYTOVÁNA:

podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 5 o chráněném bydlení:

(1) Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení.

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

  1. a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  2. b) poskytnutí ubytování,
  3. c) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
  4. d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  5. e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  6. f) sociálně terapeutické činnosti,
  7. g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Úhrady za službu se budou řídit prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., zákona o sociálních službách v aktuálním znění.

Služba bude poskytována jako pobytová, v nepřetržitém režimu.

KOMU JE SLUŽBA URČENA:

Osobám se zdravotním postižením (mentálním a kombinovaným, i osobám s autistickými rysy, které jsou schopny pobývat v kolektivu) ve věku od 18 let věku.

U budoucích uživatelů služby předpokládáme ochotu a snahu učit se starat sám o sebe s podporou pracovníků – to se týká úklidu, nakupování, vaření, praní, prostě domácích prací. Ale netřeba se ničeho bát, uživatelé služby budou mít plnou podporu zaměstnanců, aby se vše postupně a v klidu naučili. Není podmínkou, aby zájemce o službu zvládal domácí práce. Na oplátku chráněné bydlení jako služba komunitního typu umožní uživatelům běžný způsob života a rozhodování o sobě. Služba bude mít návaznost na jiné sociální služby jako je např. denní stacionář, na speciální školy a další běžné služby.

Výše uvedené slouží jako základní informace o nové službě CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ pro zájemce z řad osob se zdravotním postižením a pro uchazeče o zaměstnání v chráněném bydlení. Informace budou průběžně doplňovány, tak jak bude postupovat příprava projektu. Zájemci o službu si už teď mohou své místo rezervovat.

POPIS REALIZACE SLUŽBY CHRÁNĚNÉ BYDLENÍPopis realizace služby CHB

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ KE STAŽENÍ ZDE:  Žádost o přijetí CHB

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ: Sazebník CHB

Pro bližší informace se obraťte na Denní stacionář Jihlava, příspěvková organizace:

Mgr. Eva Pohořelá, ředitelka, tel.: 567 210 270, 762 906 596, e-mail: reditel@stacionar-jihlava.cz

Mgr. Romana Picková, vedoucí přímé péče, tel.: 739 634 346, email: pickova@stacionar-jihlava.cz