Představení

DENNÍ A TÝDENNÍ STACIONÁŘ JIHLAVA, příspěvková organizace                                                                                             

Sídlo: Královský vršek 1106/9, 586 01 Jihlava

Zřizovatel: Statutární město Jihlava

Právní forma: příspěvková organizace

Statutární zástupce: Mgr.Eva Pohořelá, ředitelka

IČO: 00400858

ID datové schránky: 7zzyb6y

Jsme registrovaní poskytovatelé sociálních služeb a jsme zařazeni do krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina.

Druh poskytovaných sociálních služeb

  • denní stacionář – identifikátor služby: 2022392
  • týdenní stacionář – identifikátor služby: 2717289
  • chráněné bydlení – identifikátor služby: 6443922

Cílová skupina uživatelů

Poskytujeme ambulantní a pobytové sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením s důrazem na respektování jejich práv, přátelskou atmosféru a příjemné prostředí.
Poskytujeme uživatelům podporu podle individuálních potřeb v dosahování co největší soběstačnosti při zvládání běžných životních situací. Rozvíjíme jejich schopnosti a dovednosti. Snažíme se o jejich maximální začlenění do běžné společnosti.

Kapacita

  • 30 míst na denním stacionáři
  • 28 míst na týdenním stacionáři
  • 8 míst na chráněném bydlení

Provozní doba

  • Denní stacionář je v provozu jen v pracovní dny, a to vždy od 6 do 16 h.
  • Týdenní stacionář poskytuje služby také pouze v pracovní dny, a to od 6 h v pondělí do 18 h v pátek.
  • Za dopravu uživatelů do zařízení a zpět v plném rozsahu odpovídají rodinní zástupci.
  • Chráněné bydlení je v provozu celoročně.

Historie

  • od 1.10.1973 Denní pobyt mládeže, Sokolovská 30, Jihlava pod Okresním ústavem sociálních služeb Jihlava;
  • od 9.9.1985 Týdenní pobyt mládeže, Pávovská 41, Jihlava-Bedřichov, společně jako Denní a týdenní pobyt mládeže pod Okresním ústavem sociálních služeb v Jihlavě;
  • od 1.1.1993 samostatná příspěvková organizace Denní a týdenní pobyt mládeže;
  • od června 1998 denní a týdenní pobyt společně v jedné budově na adrese Královský Vršek 9;
  • od 1.1.2007 změna názvu na DENNÍ A TÝDENNÍ STACIONÁŘ JIHLAVA;
  • od listopadu 2015 změna názvu na DENNÍ A TÝDENNÍ STACIONÁŘ JIHLAVA, příspěvková organizace;

Člen asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Nezávislé sdružení právnických a fyzických osob, přímých poskytovatelů sociálních služeb, sledující jako základní cíl rozvoj a zvyšování úrovně sociálních služeb.