Sponzoři

Vážení spoluobčané,

vítáme Vaši jakoukoliv pomoc a podporu, ať už ve finanční nebo materiální podobě či jako nabídku na spolupráci. Vždy tím způsobíte radost našim uživatelům, pomůžete nám a podpoříte naše úsilí o zvyšování kvality námi poskytovaných služeb. Děkujeme Vám předem za Vaši ochotu pomáhat a velmi si jí vážíme.

Mgr. Eva Pohořelá, řed. DTS Jihlava

P.S.: Dary přijímáme na základě darovací smlouvy, kterou se sponzory uzavíráme. Dohodneme se také na účelu, ke kterému sponzorský dar využijeme.

Děkujeme sponzorům, kteří věnují ceny do tomboly na naše plesy DTS Jihlava konané každý rok v hotelu Gustav Mahler v Jihlavě.

V roce 2016 nás podpořili: 

Komerční pojišťovna, a.s. 
Občané obce Kozlov
Nadace Naše dítě
Bosch Diesel s.r.o.
Swoboda-Stamping, s.r.o.
Milan Řezníček
Miroslava Horst
Nadace ČEZ
E.Kundeliusová
ELSLA s.r.o.
Marie Králová
Ing.M.Kopecká
MDDr.Dana Gurková

Děkujeme sponzorům, kteří nás podpořili.