Předání ocenění

Ve čtvrtek 5.10.2017 se předávala ocenění MMJ pro pracovníky působící v sociálních službách. Tato akce se konala u příležitosti týdne sociálních služeb. Za náš stacionář byla oceněna Marta Vostálová. My jí tímto gratulujeme a děkujeme za vše, co pro nás dělá. 😉