Sportujeme na max!

Sportujeme na max a hlavně rádi 🙂

Zúčasnili jsme se v květnu Regionálních her v Brně, v červnu jsme vyjeli na turnaj v přehazované do Dřevěnic a koncem června jsme se zúčastnili 12. LO ČHSO v Brně.

Filip se pilně připravuje na světové hry – trénuje bowling a v září se zúčastnil soustředění v Itálii. 

Zkrátka nezahálíme a makáme. 🙂 Odměnou jsou nám krásná umístění sportovců a medaile na krku. 😉