Včelaříme

V červnu opět proběhlo setkání s Ing. Golským spojené s teorií a praxí včelaření. Děkujeme. 🙂