Ekotým se stará i o pořádek v Jihlavě

V rámci aktivizačních a vzdělávacích činností učíme klienty, jak správně nakládat s odpady a přemýšlet o ochraně životního prostředí. Podnikli jsme exkurzi na třídící linku společnosti ASMJ na Hruškových Dvorech. Třídíme odpad pomocí barevně odlišených kontejnerů rozmístěných na více místech v budově stacionáře – papír, plast, sklo, biodpad, hliník. Největší zásluhy má náš Ekotým, jehož členy jsou klienti denního stacionáře pod vedením Karla Veselého a Evy Kalábové. Ekotým zajišťuje tok tříděného odpadu ve stacionáři a připravuje ho k odchodu od nás správným způsobem a směrem. Navíc po dohodě s odborem životního prostředí Magistrátu města Jihlavy od dubna 2021 pravidelně 1 x za 14 dní sbírá odpadky na svěřeném úseku okolo kostela svatého Jana Křtitele a okolo Rodinného parku Robinson včetně zelených ploch okolo spojovací cesty těchto dvou míst. Děkujeme členům Ekotýmu za udržování pořádku ve stacionáři i na Královském vršku!

Přečtěte si naše další články…

Medailový víkend Ježků

Medailový víkend Ježků

První závody Českého hnutí speciálních olympiád, které se kdy konaly v Jihlavě, se sportovcům z našeho Sportovního...

Berani vs. Ježci

Berani vs. Ježci

Během svého sportovního soustředění v Jihlavě nás navštívili Berani* ze Zlína a pustili se do soubojů s našimi Ježky**...

Jak poskytnout první pomoc

Jak poskytnout první pomoc

Na přání klientů, kteří se chtěli učit, jak poskytnout první pomoc, jsme pro ně trochu s obtížemi hledali vhodného...

Skip to content