Transformace sociálních služeb

DTS Jihlava se zapojil do projektu Transformace sociálních služeb.

Projekt řídí: Národní centrum transformace sociálních služeb (www.trass.cz)

Časový harmonogram projektu: duben 2013 – prosinec 2015

Konzultantka projektu pro DTS Jihlava: Bc. Marta Valová, Domov bez zámku

Důvody k zapojení do projektu:

  • Absence pobytových sociálních služeb s celoročním provozem v Jihlavě.
  • Lidé musí odcházet pryč z Jihlavy do vzdálených, neznámých míst, pokud už jim nedostačují služby denního nebo týdenního stacionáře.
  • Chceme, aby nově vzniklá celoroční pobytová služba byla komunitního typu, v souladu s principy normality.