UPOZORNĚNÍ!!!

Informujeme vás, že Vláda od 16. března po dobu trvání nouzového stavu nařizuje všem denním stacionářům pozastavení činnosti.

Vzhledem k okolnostem šíření viru COVID – 19 se vedení DTS rozhodlo uzavřít dočasně i týdenní stacionář. Toto opatření je preventivního charakteru, snažíme se předejít šíření viru COVID-19 mezi uživateli a zaměstnanci. Z hlediska rizik pandemie považujeme za nejlepší šíření nákazy předejít maximálně přísným opatřením, tj. dočasným uzavřením. Toto opatření bylo konzultování s KHS a platí až do odvolání. Předpokládáme, že bude trvat nejméně dva týdny.

V současné době v našem zařízení pracujeme na vytvoření Krizovém plánu vzhledem k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID – 19 – týká se služby chráněné bydlení.
Průběžně sledujeme informace k této problematice a jsme ve spojení s Krajskou hygienickou stanicí.

V případě jakýchkoli dotazů se můžete obracet v pracovní dny od 8-15 hodin na:
Mgr. Evu Pohořelou – mob. 732 906 596
Mgr. Romanu Hubenou – mob. 739 634 346