Veřejné zakázky

Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Dodávka vícemístného osobního automobilu se speciálními úpravami pro převoz osob s poruchou mobility“

Více info:
výzva
Příloha č.1 Čestné prohlášení
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 Profil zadavatele – vstup zde.