Naše aktivity

Bez obav

Výtvarná dílna a prodejní galerie, Husova 16, Jihlava

otevřeno máme od pondělí do pátku: 9.00-12.00 a 13.30-17.00 hod

Prosím vstupte BEZ OBAV a podívejte se, co dokážeme, čím žijeme a co nás zajímá. Ani si nemusíte nic koupit, i tak budeme rádi za Vaši návštěvu. Jsme přesvědčeni, že naši klienti jsou už tak dobří, že mohou BEZ OBAV prezentovat své výrobky a dovednost na veřejnost.

Cíle projektu

Co bude obchod s výrobky nabízet:

 • Představí veřejnosti výrobky vytvořené uživateli sociálních služeb
 • Přinese stálou i sezonní nabídku výrobků k zakoupení veřejností
 • Bude prezentovat schopnosti a dovednosti osob s mentálním postižením, seznamovat veřejnost s danou problematikou
 • Poskytne prostor pro kulturní akce spojené s uživateli sociálních služeb – vystoupení, výstavy –prezentace dovedností jednotlivců – uživatelů sociálních služeb spolu s jejich životním příběhem
 • Poskytne prostor pro prezentaci akcí spojených se sociálními službami, s činností poskytovatelů a zřizovatelů
 • Poskytne prostor pro společenská setkání a integraci
 • Umožní vznik nových pracovních míst
 • Umožní pracovní začlenění uživatelů sociálních služeb
 • Má ambice stát se součástí společenského a kulturního života města a kraje

Cíle a přínos projektu:

 • Zvýšení informovanosti laické veřejnosti o sociálních službách, o problematice mentálního postižení a o dovednostech osob s mentálním postižením a jejich životě v zařízeních poskytujících sociální služby
 • Zvýšení motivace uživatelů k práci, možnost veřejné prezentace uživatelů, veřejné ocenění jejich dovedností a snahy
 • Pro veřejnost stálá možnost zakoupení výrobků, zlepšení povědomí o občanské solidaritě a pomoci („zakoupením výrobku také pomáhám“) – nakupující by se měli přímo na místě dozvědět, ke komu se jejich peníze dostanou
 • Upozornění veřejnosti na problematiku pracovního začleňování osob s mentálním postižením
 • Možnost získávat sponzory, podporovatele, spolupracovníky nebo dobrovolníky
 • Příspěvek k integraci osob s mentálním postižením do běžné společnosti

Podporují nás

Skip to content