O nás

Představení

 

DENNÍ A TÝDENNÍ STACIONÁŘ JIHLAVA, příspěvková organizace                                                                                             

Sídlo: Královský vršek 1106/9, 586 01 Jihlava

Zřizovatel: Statutární město Jihlava

Právní forma: příspěvková organizace

Statutární zástupce: Mgr.Eva Pohořelá, ředitelka

IČO: 00400858

ID datové schránky: 7zzyb6y

Jsme registrovaní poskytovatelé sociálních služeb a jsme zařazeni do krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina.

 

Druh a forma poskytovaných sociálních služeb

 • denní stacionář – identifikátor služby: 2022392 (ambulantní forma)
 • týdenní stacionář – identifikátor služby: 2717289 (pobytová forma)
 • chráněné bydlení – identifikátor služby: 6443922 (pobytová forma)
 • víkendová odlehčovací služba – identifikátor služby: 2067326 (pobytová forma)

Cílová skupina uživatelů

Poskytujeme ambulantní a pobytové sociální služby osobám s mentálním postižením a osobám s kombinovaným postižením (osoby s mentálním postižením s přidruženým tělesným či smyslovým postižením nebo osoby s PAS, které jsou schopny pobývat v kolektivu) s důrazem na respektování jejich práv, přátelskou atmosféru a příjemné prostředí.
Poskytujeme uživatelům podporu podle individuálních potřeb v dosahování co největší soběstačnosti při zvládání běžných životních situací. Rozvíjíme jejich schopnosti a dovednosti. Snažíme se o jejich maximální začlenění do běžné společnosti.

Kapacita

 • 30 míst na denním stacionáři
 • 28 lůžek na týdenním stacionáři
 • 8 lůžek na chráněném bydlení
 • 4 lůžka na víkendové odlehčovací službě

 

Provozní doba

 • Denní stacionář je v provozu jen v pracovní dny, a to vždy od 6 do 16 h.
 • Týdenní stacionář poskytuje služby také pouze v pracovní dny, a to od 6 h v pondělí do 18 h v pátek.
 • Za dopravu uživatelů do zařízení a zpět v plném rozsahu odpovídají rodinní zástupci.
 • Chráněné bydlení je v provozu celoročně.
 • Víkendová odlehčovací služba je poskytována 1 víkend v měsíci, vždy od pátku od 12 h do pondělí do 12 h (konkrétní termíny jsou uvedeny v záložce NAŠE SLUŽBY – VÍKENDOVÁ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA)
 • Za dopravu uživatelů do zařízení a zpět v plném rozsahu odpovídají rodinní příslušníci nebo opatrovníci uživatelů

 

Historie

 • od 1.10.1973 Denní pobyt mládeže, Sokolovská 30, Jihlava pod Okresním ústavem sociálních služeb Jihlava;
 • od 9.9.1985 Týdenní pobyt mládeže, Pávovská 41, Jihlava-Bedřichov, společně jako Denní a týdenní pobyt mládeže pod Okresním ústavem sociálních služeb v Jihlavě;
 • od 1.1.1993 samostatná příspěvková organizace Denní a týdenní pobyt mládeže;
 • od června 1998 denní a týdenní pobyt společně v jedné budově na adrese Královský Vršek 1106/9, 586 01 Jihlava
 • od 1.1.2007 změna názvu na DENNÍ A TÝDENNÍ STACIONÁŘ JIHLAVA; dvě sociální služby – denní stacionář, týdenní stacionář
 • od listopadu 2015 změna názvu na DENNÍ A TÝDENNÍ STACIONÁŘ JIHLAVA, příspěvková organizace;
 • od 1. 1. 2019 třetí sociální služba chráněné bydlení ve dvou pronajatých bytech v centru Jihlavy
 • od 1. 1. 2024 čtvrtá sociální služba – víkendová odlehčovací služba v budově stacionáře na Královském vršku 1106/9 v Jihlavě

 

Člen Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Nezávislé sdružení právnických a fyzických osob, přímých poskytovatelů sociálních služeb, sledující jako základní cíl rozvoj a zvyšování úrovně sociálních služeb.

Podporují nás

Skip to content