Naše aktivity

Dobrovolnický program

Realizován ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem Oblastní charity Jihlava.

Vzhledem k našemu poslání a cílům uvítáme pomoc dobrovolníků.

 

V čem může dobrovolník pomoci:

  • při zajištění volnočasových aktivit našich uživatelů
  • při zachování vazeb uživatelů s přirozeným prostředím – návštěva bazénu, cukrárny, kina apod.
  • při zabezpečení mimořádných akcí pro uživatele nebo pro veřejnost aj.

 

Dobrovolníkům nabízíme:

  • pravidelný systém vzdělávání
  • supervize
  • osvědčení o výkonu dobrovolné činnosti
  • akce konané pro dobrovolníky
  • účast na akcích, které pořádáme aj.

 

Bližší informace:

Podporují nás

Skip to content