Naše aktivity

Keramická a výtvarná dílna

V rámci aktivizačních činností uživatelé navštěvují výtvarnou a keramickou dílnu. Seznamují se s různými výtvarnými a řemeslnými technikami. Mohou pracovat s hlínou, textilem, vyrábět šperky, ruční papír, malovat. Pestrost nabízených technik a také možnost prodeje a veřejné prezentace výrobků zvyšuje motivaci uživatelů k práci v dílně.

Arteterapeutka ve své práci uplatňuje prvky arteterapie, která si u osob s mentálním postižením klade za cíl:

  • Redukci psychické tenze
  • Uvolnění kreativity
  • Relaxaci, odreagování se
  • Socializaci osobnosti
  • Nácvik sebereflexe, ovládání a vůle
  • Úpravu aspirace

Podporují nás

Skip to content