Keramická a výtvarná dílna

V rámci aktivizačních činností uživatelé navštěvují výtvarnou a keramickou dílnu. Seznamují se s různými výtvarnými a řemeslnými technikami. Mohou pracovat s hlínou, textilem, vyrábět šperky, ruční papír, malovat. Pestrost nabízených technik a také možnost prodeje a veřejné prezentace výrobků zvyšuje motivaci uživatelů k práci v dílně.

Arteterapeutka ve své práci uplatňuje prvky arteterapie, která si u osob s mentálním postižením klade za cíl:

  • Redukci psychické tenze
  • Uvolnění kreativity
  • Relaxaci, odreagování se
  • Socializaci osobnosti
  • Nácvik sebereflexe, ovládání a vůle
  • Úpravu aspirace

Práce s hlínou – tak vzniká kočka:

1     2      3      4       5  6      7

 

Glazujeme:

20160122_102605              20160224_101053              20160224_132427

 

Tiskneme trička:

20160208_090110              20160208_102037

 

Arteterapie – Barevná mozaika – diskuze nad dílem

20160127_095448     20160202_094339    20160202_105121

 

Arteterapie – individuální práce s klientem

no images were found