Naše služby

Chráněné bydlení

NOVĚ ZŘÍZENÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ OD 1. 1. 2019.

Na pojekt CHB je poskytována finanční podpora z EU – více o projektu:

Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením v Jihlavě CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0010523

 

KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA: 

 • v zrekonstruovaných bytech v Jihlavě, které jsou ve vlastnictví města
 • na adrese Matky Boží 36  – 4 místa (v přízemí, bezbariérové)
 • na adrese Benešova 16 – 4 místa (v poschodí)
 • klienti mají v každém bytě k dispozici společný obývací pokoj s kuchyňským koutem, dvě dvoulůžkové ložnice, koupelnu, WC, předsíň
 • základní vybavení bytu podle materiálně technického standardu pro chráněné bydlení

Posláním služby chráněné bydlení je umožnit uživatelům s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 18 do 64 let žít v běžné komunitě ve skupinové domácnosti a učit se zvládat nároky samostatného bydlení a rozhodování o svém životě s potřebnou podporou.

 

Cíle:

 • Začlenění uživatelů do společnosti, do komunity.
 • Zvýšení schopnosti uživatelů rozhodovat o svém životě.
 • Zvýšení odpovědnosti uživatelů za svou osobu, uvědomění si svých práv a povinností, respektování práv druhých osob.
 • Zvýšení soběstačnosti uživatelů při vedení domácnosti a při běžných denních činnostech.
 • Uživatelé udržují vztahy s rodinou a přáteli.
 • Uživatelé se mohou věnovat svým zájmům a zálibám, vzdělávat se nebo pracovat.

 

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou osoby s lehkým a středním stupněm mentální retardace a přidruženým smyslovým i tělesným postižením a osoby s poruchou autistického spektra, které jsou schopny pobývat v kolektivu. Službu poskytujeme osobám z kraje Vysočina ve věku 18 až 64 let.

 

Nejsme schopni poskytnout službu, pokud:

• zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
• osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo
• chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití;
• zájemcům, kterým nejsme schopni naplnit jejich speciální požadavky s ohledem na personální a materiální vybavení.

 

Zásady poskytování sociální služby:

 • Individuální přístup
 • Respekt k uživatelům
 • Respekt k druhým lidem
 • Podpora nezávislosti a samostatnosti uživatelů
 • Trvalá snaha o zvyšování kvality služby

 

Přehled poskytovaných služeb (ze zákona o sociálních službách):

 • pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Kapacita služby:  8 osob

Provozní doba: nepřetržitě (365 dní v roce)

 

POPIS REALIZACE SLUŽBY CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

 

Popis realizace služby CHB

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

 

Žádost o přijetí CHB

 

ÚHRADOVNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

 

Úhradovník CHB

 

Pro bližší informace se obraťte na Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace:

 

Mgr. Eva Pohořelá, ředitelka, tel.: 567 210 270, 762 906 596, e-mail: reditel@stacionar-jihlava.cz

Bc. Rostislav Šlechta, vedoucí přímé péče, tel.: 739 634 346, email: vpp@stacionar-jihlava.cz

Petra Kubová, DiS., sociální pracovnice CHB, tel.: 731 686 498, email: socialnip.chb@stacionar-jihlava.cz (jednání se zájemci o službu, přijímání nových uživatelů, sociální poradenství)

 

 

 

 

 

 

 

Podporují nás

Skip to content