O nás

Veřejné zakázky

 

Výzva k podání nabídky na dodávku stravy pro uživatele a zaměstnance Denního a týdenního stacionáře Jihlava, p.o.

Více info: Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s § 6, §27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

 

Výzva na dodávku stravy 2019

Příloha č. 1 Čestné prohlášení – základní způsobilost

Příloha č. 2 Smlouva o poskytování stravování

Příloha č. 3 Krycí list

 

Profil zadavatele – vstup zde.

 

Podporují nás